Evaluarea ex-post a Strategiei de Dezvoltare Locală a Sectorului 4 al Municipiului București pentru perioada 2016-2020

  master
  28/10/2020
  Comentariile sunt închise pentru Evaluarea ex-post a Strategiei de Dezvoltare Locală a Sectorului 4 al Municipiului București pentru perioada 2016-2020

 

 

 

 

Evaluarea ex-post a Strategiei de Dezvoltare Locală
a Sectorului 4 al Municipiului București pentru perioada 2016-2020

Data: 28.10.2020

Proiectul ”e-CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)”, cod MySMIS 126477, SIPOCA 507, implementat de Sectorul 4 al Municipiului București, include printre activitățile sale două componente esențiale, și anume:

 •   Implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului decizional și planificării strategice
 •   Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației pentru cetățeni.

  Pentru atingerea obiectivelor celei dintâi, s-a avut în vedere realizarea unei analize intermediare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Sectorului 4 2016-2020. Evaluarea ex- post a avut drept rezultat un set de concluzii în urma analizei rezultatelor atinse pentru domenii de acțiune precum:

   Acțiunea 1 – Energie și protecție climatică
   Acțiunea 2 – Traiul într-un mediu curat
   Acțiunea 3 – Mobilitate prin trafic fluent și curat
   Acțiunea 4 – Educația pentru viitor
   Acțiunea 5 – Sănătatea populației sectorului
   Acțiunea 6 – Asistența socială pentru persoanele cu probleme
   Acțiunea 7 – Educație fizică, sport și agrement pentru toți
   Acțiunea 8 – Cultură și socializarea urbană
   Acțiunea 9 – Dezvoltare economică locală și mediul de afaceri
   Acțiunea 10 – Promovarea serviciului urban și a serviciilor adiacente
   Acțiunea 11 – Eficientizarea administrației locale și parteneriate active

  Evaluarea strategiei s-a realizat după criterii de relevanță, eficacitate, eficiență, impact și sustenabilitate, astfel:

 •   Relevanța – Analiza gradului în care obiectivele propuse corespund nevoilor/problemelor socio-economice existente și priorităților de nivel local/regional/național
 •   Eficacitatea – Analiza gradului în care s-au atins rezultatele planificate inițial și au contribuit la dezvoltarea socio-economică a sectorului
 •   Eficiența – Analiza raportului între realizări imediate/outputs, rezultate și impact și resursele utilizate
 •   Impactul – Analiza beneficiilor aduse de strategie
 •   Sustenabilitatea – Evaluarea abilității ca efectele strategiei să dureze pe termen

  mediu și lung după ce finanțarea unei intervenții s-a încheiat

  Concluziile rezultate în urma analizei Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 au fost parte a propunerilor care au stat la baza elaborării noii strategii, concretizându-se în măsuri și intervenții incluse în Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4 în perioada 2020- 2024. S-au avut astfel în vedere trei tipuri de nevoi: nevoi identificate în prezent, nevoi deja abordate și nevoi care au fost anticipate.

Totodată, analiza factorilor care au influențat evoluția implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a condus la concluzii și recomandări pentru elaborarea noii strategii, astfel încât succesul implementării acesteia să fie asigurat într-o măsură cât mai mare, iar factorii de risc să fie, pe cât posibil, eliminați prin aplicarea de măsuri preventive.

Noua strategie de dezvoltare locală, elaborată pentru perioada 2020-2024 în cadrul proiectului e-CETĂȚEAN, va fi supusă dezbaterii publice imediat după finalizare, adică în cursul lunii noimebrie, iar forma finală va sta la baza procesului de devoltare smart a sectorului 4 în următorii patru ani.

Proiectul ”e-CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Informații despre proiectul e-CETĂȚEAN găsiți pe site-ul ps4.ro și pe https://www.facebook.com/PrimariaSectorului4/.

Pentru informații despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro și www.fonduri-ue.ro.


About