PLATFORMA DIGITALĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 4, INCĂ UN PAS SPRE DEBIROCRATIZARE: EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, SOLICITAREA IZOLĂRII TERMICE A BLOCURILOR ȘI ALTE SERVICII ONLINE PENTRU CETĂȚENI

  master
  28/10/2020
  Comentariile sunt închise pentru PLATFORMA DIGITALĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 4, INCĂ UN PAS SPRE DEBIROCRATIZARE: EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, SOLICITAREA IZOLĂRII TERMICE A BLOCURILOR ȘI ALTE SERVICII ONLINE PENTRU CETĂȚENI

 

PLATFORMA DIGITALĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 4, INCĂ UN PAS SPRE DEBIROCRATIZARE: EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, SOLICITAREA IZOLĂRII TERMICE A BLOCURILOR ȘI ALTE SERVICII ONLINE PENTRU CETĂȚENI

Data: 24.11.2020

Proiectul ”e-CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)”, cod MySMIS 126477, SIPOCA 507, implementat de Sectorul 4 al Municipiului București, include printre activitățile sale două componente esențiale, și anume:

 • Implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului decizional și planificării strategice
 • Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației pentru cetățeni.

Pentru atingerea obiectivelor celei dintâi, s-a avut în vedere realizarea unei analize intermediare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Sectorului4 2016-2020. Evaluarea ex-post a avut drept rezultat un set de concluzii în urma analizei rezultatelor atinse pentru domenii de acțiune precum:

 • Acțiunea 1 –Energie și protecție climatică
 • Acțiunea 2 -Traiul într-un mediu curat
 • Acțiunea 3 -Mobilitate prin trafic fluent și curat
 • Acțiunea 4 -Educația pentru viitor
 • Acțiunea 5 –Sănătatea populației sectorului
 • Acțiunea 6 –Asistența socială pentru persoanele cu probleme
 • Acțiunea 7 –Educație fizică, sport și agrement pentru toți
 • Acțiunea 8 –Cultură și socializarea urbană
 • Acțiunea 9 –Dezvoltare economică locală și mediul de afaceri
 • Acțiunea 10 –Promovarea serviciului urban și a serviciilor adiacente
 • Acțiunea 11 –Eficientizarea administrației locale și parteneriate active

Evaluarea strategiei s-a realizat după criterii de relevanță, eficacitate, eficiență, impact și sustenabilitate, astfel:

 • Relevanța –Analiza gradului în care obiectivele propuse corespund nevoilor/problemelor socio-economice existente și priorităților de nivel local/regional/național
 • Eficacitatea –Analiza gradului în care s-au atins rezultatele planificate inițial și au contribuit la dezvoltarea socio-economică a sectorului
 • Eficiența –Analiza raportului între realizări imediate/outputs, rezultate și impact și resursele utilizate
 • Impactul–Analiza beneficiilor aduse de strategie
 • Sustenabilitatea –Evaluarea abilității ca efectele strategiei să dureze pe termen mediu și lung după ce finanțarea unei intervenții s-a încheiat Concluziile rezultate în urma analizei Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 au fost parte a propunerilor care au stat la baza elaborării noii strategii, concretizându-se în măsuri și intervenții incluse în Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4 în perioada 2020-2024. S-au avut astfel în vedere trei tipuri de nevoi: nevoi identificate în prezent, nevoi deja abordate și nevoi care au fost anticipate.

Totodată, analiza factorilor care au influențat evoluția implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a condus la concluzii și recomandări pentru elaborarea noii strategii, astfel încât succesul implementării acesteia să fie asigurat într-o măsură cât mai mare, iar factorii de risc să fie, pe cât posibil, eliminați prin aplicarea de măsuri preventive. Noua strategie de dezvoltare locală, elaborată pentru perioada 2020-2024 în cadrul proiectului e-CETĂȚEAN, va fi supusă dezbaterii publice imediat după finalizare, adică în cursul lunii noiembrie, iar forma finală va sta la baza procesului de devoltare smart a sectorului 4 în următorii patru ani.

Proiectul ”e-CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)”este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Informații despre proiectul e-CETĂȚEAN găsiți pe site-ul ps4.ro și pe https://www.facebook.com/PrimariaSectorului4/. Pentru informații despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro și www.fonduri-ue.ro.


About