Sectorul 4 al Municipiului București și conceptul de smart city prin Strategia de Dezvoltare Locală 2020-2024

  master
  30/09/2020
  Comentariile sunt închise pentru Sectorul 4 al Municipiului București și conceptul de smart city prin Strategia de Dezvoltare Locală 2020-2024

Proiect ”eCETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)”, cod MySMIS 126477, SIPOCA 507

O simplă trecere prin sectorul 4 ne captează atenția prin schimbarea evidentă la față a acestei zone a Capitalei. În ultimii ani, întreaga strategie de dezvoltare locală a sectorului a avut la bază conceptul de smart city, iar rezultatele sunt deja vizibile:

  •   stații de alimentare pentru mașini electrice;
  •   piețe de alimente moderne, cu climatizare, parcări suspendate sau terenuri de sport cu noctură amenajate pe acoperiș;
  •   pereți verzi pe clădiri școlare;
  •   mașini electrice nepoluante în parcul auto al poliției locale;
  •   platforme online de comunicare cu cetățenii și de soluționare a nevoilor lor precum: plata online a taxelor și impozitelor, închirierea unui loc de parcare sau obținerea unui certificate de urbanism prin câteva click-uri din propria sufragerie…. Iar acesta e doar începutul. O nouă strategie de dezvoltare, pentru perioada 2020-2024, se află în curs de elaborare, ducând conceptul la un alt nivel.
    O platformă digitală complexă, un spațiu virtual unic, care să adune în același loc toate serviciile pentru cetățeni, pe care primăria le poate pune la dispoziția acestora prin câteva click-uri de pe telefon, tabletă sau PC, are scopul de a elimina birocrația și a transparentiza activitatea primăriei în relația cu membrii comunității. Noua strategie de dezvoltare și spațiul virtual unic se află în plin proces de concretizare prin proiectul ”e-CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)”, cod MySMIS 126477, SIPOCA 507. Proiectul e-CETĂȚEAN este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (www.poca.ro), se implementează în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2020 și are următoarele obiective: Obiectivul general/Scopul proiectului Dezvoltarea unui management performant la nivelul Primariei Sectorului 4 Bucuresti, prin cresterea calității procesului decizional, reducerea birocratiei, cresterea eficientei, transparenței si integrității serviciilor publice oferite cetățenilor si mediului de afaceri ca urmare a introducerii unui spațiu virtual unic si a arhivei electronice. Obiectivele specifice ale proiectului 1. OS1:Îmbunatățirea procesului decizional și de planificare strategică la nivelul Sectorului 4 prin schimburi de experiență, analiza și evaluarea intermediară a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 2016-2020 si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2020-2024
    2. OS2: Simplificarea procedurilor, accesul rapid la informații si reducerea birocrației pentru cetățeni si mediul de afaceri prin implementarea spațiului virtual unic la nivelul sectorului si a arhivei electronice. 3. OS3: Dezvoltarea cunostințelor si abilităților profesionale pentru 90 de persoane din grupul- țintă: 75 de persoane ca urmare a implementării spațiului virtual unic al Sectorului 4 și arhivei electronice și 15 persoane pe teme de planificare strategică și politici publice locale. Formarea celor 90 de persoane va cuprinde un modul de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen.

Rezultate așteptate

1.Rezultat de program 1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, atins prin rezultatul de proiect 1 – Analiza intermediara a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2016- 2020 în vederea evaluării performanței si identificării măsurilor de revizuire

2. Rezultat de program 1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung atins prin rezultatul de proiect 2 – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024

3. Rezultat de program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaþeni implementate, atins prin rezultatul de proiect 3 – spațiul virtual unic al Sectorului 4

4. Rezultat de program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaþeni implementate, atins prin rezultatul de proiect 4 – Arhiva de copii digitale ale documentelor tradiționale existente, care prezintă valoare operațională în prezent și integrare în spațiul virtual unic al Sectorului 4

5. Rezultat de program 5: Cunostințe si abilități ale personalului din autoritățile si instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin rezultatul de proiect 5 – Formarea personalului din cadrul Primăriei Sectorului 4 pe teme specifice de interes care au legătură direct cu obiectivul proiectului propus:

– 75 de persoane din grupul-țintă instruite în urma implementării spațiului virtual unic al Sectorului 4 și pentru utilizarea arhivei digitale
– 15 persoane din grupul-țintă instruite pe teme de planificare strategică și politici publice locale
– 90 de participanți la un modul de curs de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse

6. Rezultat de program 1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, atins prin rezultatul de proiect 6 – 3 schimburi de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice international

Informații suplimentare despre proiectul e-CETATEAN se află pe site-ul www.ps4.ro.

Pentru informații despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.


About